Jako specjalista neurolog zajmuję się diagnostyką i leczeniem przede wszystkim chorób mięśni, w tym:

 • miastenii,
 • zespołów miastenicznych,
 • miopatii,
 • dystrofii mięśniowych,
 • bólów mięśni (mialgii),
 • chorób nerwów obwodowych (polineuropatii).

Ponadto moja oferta diagnostyczna i lecznicza dotyczy również takich schorzeń, jak:

 • stwardnienie rozsiane,
 • migrena,
 • inne bóle i zawroty głowy,
 • bóle kręgosłupa,
 • rwa kulszowa,
 • rwa udowa,
 • rwa barkowa,
 • choroba Parkinsona,
 • choroba Alzheimera,
 • inne formy demencji.

Prowadzę również opiekę neurologiczną nad pacjentami po udarach mózgu. W moim gabinecie oferuję indywidualne konsultacje medyczne oraz udzielam porad neurologicznych. 

W ramach wizyty możliwe jest pokierowanie dalszą diagnostyką, jak na przykład:

 1. Badaniami elektrofizjologicznymi: ENG (badanie przewodnictwa nerwowego), EMG (alektromiografia, pórby miasteniczne), SFEMG ( badanie pojedynczego włókna mięśniowego),
 2. Badaniami nuroobrazowymi – NMR (rezonans magnetyczny), TK(tomografia komputerowa)
 3. Badaniami radiologicznymi – zdjęcia rtg (m.in. kręgosłupa),
 4. Badaniami USG dopplerowskimi naczyń domózgowych i przezczaszkowych,
 5. Badaniami laboratoryjnymi: biochemicznymi krwi, immunologicznymi (różne przeciwciała, w tym przeciw receptorom acetylocholiny-AChRAB i anty-MUSK),
 6. Badaniami genetycznymi np. w miopatiach, dystrofiach.
 7. EEG.

Pacjent ma możliwość uzyskania recept na leki refundowane zgodnie z aktualną listą refundacyjną NFZ oraz zaświadczeń o stanie zdrowia i zwolnienia lekarskiego, jeśli takie będzie zalecane. 

Dla osób, które nie są w stanie przyjechać na wizytę (duża odległość, trudności z poruszaniem się) utrzymana zostaje możliwość videoporady. W takim przypadku proszę o kontakt  z rejestracją : +48 799 030 188.