Wizyta w gabinecie polega na dokładnym zebraniu wywiadu lekarskiego oraz badaniu neurologicznym.

FOTO_oferta2

W celu uzyskania od Pacjenta jak najpełniejszych informacji wskazane jest przygotowanie pełnej dokumentacji medycznej (najlepiej kserokopie, które dołączone zostaną do dokumentacji Pacjenta w gabinecie).

Samo badanie neurologiczne nie wymaga specjalnego przygotowania i jest nieuraźne.


WAŻNE: Praca gabinetu w czasie epidemii

W związku z ogłoszeniem na terenie RP stanu zagrożenia epidemicznego, zostają wprowadzone zmiany w sposobie pracy gabinetu i przyjmowania pacjentów. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

I. Wstępne informacje dla pacjenta.

  1.  Proszę  nie przychodzić do gabinetu  bez wcześniejszego umówienia terminu wizyty (rejestracja telefoniczna – numer telefonu: 733-030-188).
  2.  Bez wcześniej przeprowadzonego wywiadu telefonicznego nie zostanie Pan/Pani wpuszczona na teren placówki medycznej. Wywiad ten zostanie przeprowadzony dzień przed zaplanowana wizytą (osoba zajmująca się rejestracją zadzwoni do Pani/Pana).
  3. Podczas rozmowy telefonicznej, poprosimy Pana/Panią o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny aby ustalić́: całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem SARS-CoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, podwyższenie temperatury ciała, kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp. oraz uzyskać́ informacje nt. ewentualnych podroży, kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (patrz: kwestionariusz poniżej). 
  4. Pacjentów pierwszorazowych podczas rozmowy telefonicznej poprosimy o podanie danych osobowych:  imię i nazwisko, PESEL (nie dotyczy obcokrajowców), datę urodzenia, adres zamieszkania oraz numer telefonu koniecznego w przypadku skontaktowania się z Panem/Panią. Uzyskanie tych danych przed wizytą pozwoli na skrócenie czasu wizyty w gabinecie.

II.  Reguły zachowań pacjenta w gabinecie

  1. PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PRZESTRZEGANIU TERMINU I GODZINY WIZYTY. SPÓŹNIENIE BĘDZIE TRAKTOWANE, JAKO REZYGNACJA Z WIZYTY W ZWIĄZKU Z TYM PACJENT NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY. PROSZĘ NIE PRZYCHODZIĆ PRZED CZASEM, A JEŚLI PRZYJEDZIE PANI/PAN  WCZEŚNIEJ, PROSZĘ O POCZEKANIE PRZED WEJŚCIEM DO BUDYNKU. W poczekalni gabinetu mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 2 osoby. Osoby towarzyszące nie będą wpuszczane do gabinetu lekarskiego. Bardzo proszę, aby osoby towarzyszące oczekiwały na Pacjenta przed budynkiem.
  2. Proszę o niezabieranie ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych przedmiotów takich jak: parasol, siatki, zakupy, itp. Pacjent powinien mieć przy sobie tylko rzeczy konieczne na czas wizyty, (dowód osobisty, karty płatnicze, gotówka, telefon).
  3. Przed wejściem do gabinetu bardzo proszę o dokładne umycie rąk w łazience dla pacjentów (pierwsze drzwi na prawo po wejściu do korytarza, w którym jest gabinet), a przed wejściem bezpośrednio do gabinetu proszę o zdezynfekowanie rąk z użyciem przygotowanego preparatu.
  4. Przez cały okres pobytu na terenie placówki wymagane jest noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos. Zdjęcie maseczki może nastąpić jedynie na wyraźne polecenie lekarza, do celów przeprowadzenia badania lekarskiego.

III. Kwestionariusz z wywiadem epidemiologicznym

Poniżej umieszczam dokument, z którym musi się zapoznać każdy Pacjent przed rozpoczęciem wizyty. Zachęcam do samodzielnego wydrukowania kwestionariusza w domu, podpisanie i przyniesienie ze sobą na wizytę. W przypadku, gdy Pacjent nie może samodzielnie wydrukować kwestionariusza, formalności związane z wywiadem zostaną przeprowadzone w gabinecie podczas wizyty.

Kwestionariusz do pobrania