FOTO_olekarzu

Nazywam się Małgorzata Bilińska i jestem specjalistą neurologiem. Ukończyłam kierunek lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny). Bezpośrednio po zakończeniu studiów podjęłam pracę w Klinice Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako lekarz klinicysta oraz nauczyciel akademicki. Tu uzyskałam II stopień w zakresie neurologii oraz tytuł doktora nauk medycznych. 

Przedmiotem moich szczególnych zainteresowań stały się przed laty choroby nerwowo-mięśniowe, a w szczególności myashenia gravis. Prowadziłam badania nad moją pracą doktorską o tytule „Wartość badań poziomu przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny w surowicy krwi chorych dla diagnostyki i leczenia miastenii”. 

Od wielu lat w ramach Przyklinicznej Poradni Neurologicznej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku prowadzę Poradnię Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Przyjmuję tam Pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak miastenia, zespół miasteniczny Lamberta- Eatona, miopatie, dystrofie mięśniowe, a także chorobami nerwów obwodowych, czyli neuropatiami i polineuropatiami.

W ramach pracy w Klinice Neurologii Dorosłych GUMed prowadzę program leczenia preparatami immunoglobulin dożylnych pacjentów ze schorzeniami neuroimmunologicznymi , a także program leczenia amifamprydyna pacjentów z zespołem miastenicznym Lamberta-Eatona. Obecnie kieruję i uczestniczę w międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących nowoczesnego leczenia miastenii , a w przeszłości stwardnienia rozsianego, polineuropatii i migreny.

Przez ponad 10 lat pracowałam także w Poradni Neurologicznej Grupy Luxmed w Gdańsku, gdzie przyjmowałam pacjentów indywidualnych.

Dr n. med. Małgorzata Bilińska