FOTO_olekarzu

Nazywam się Małgorzata Bilińska i jestem specjalistą neurologiem. W 1987 roku ukończyłam kierunek lekarski Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie: Gdański Uniwersytet Medyczny). Od tego samego roku pracuję w Klinice Neurologii Dorosłych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jako lekarz klinicysta oraz nauczyciel akademicki. W 1992 roku uzyskałam I stopień specjalizacji z neurologii, a w 1996 II stopień. Przez następne lata prowadziłam badania nad moją pracą doktorską o tytule „Wartość badań poziomu przeciwciał przeciw receptorom acetylocholiny w surowicy krwi chorych dla diagnostyki i leczenia miastenii”. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam w 1999 roku.

Od wielu lat w ramach Przyklinicznej Poradni Neurologicznej Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Gdańsku prowadzę Poradnię Chorób Nerwowo-Mięśniowych. Przyjmuję tam Pacjentów z chorobami mięśni, takimi jak miastenia, miopatie, dystrofie mięśniowe, a także chorobami nerwów obwodowych, czyli neuropatiami i polineuropatiami.

W ramach pracy w Klinice Neurologii Dorosłych GUMed prowadzę program leczenia preparatami immunoglobulin dożylnych pacjentów ze schorzeniami neuroimmunologicznymi. Obecnie kieruję i uczestniczę w międzynarodowych badaniach klinicznych dotyczących leczenia miastenii i stwardnienia rozsianego, a w przeszłości polineuropatii i migreny.

Przez ponad 10 lat pracowałam także w Poradni Neurologicznej Grupy Luxmed w Gdańsku, gdzie przyjmowałam Pacjentów indywidualnych.

Dr n. med. Małgorzata Bilińska